Brony chwastowniki

Brona chwastownik przeznaczona jest do bronowania użytków zielonych – wygrabiania darni i niwelowania kretowisk oraz pielęgnacji pól uprawnych – niszczenia chwastów i skorupy glebowej. Ponadto brona wyposażona w sztywniejsze zęby sprężyste przeznaczona jest do pielęgnacji pól po uprawie pożniwnej i bronowania niskich ściernisk czyli rozgrabiania resztek pożniwnych oraz niszczenia chwastów i samosiewów. Brona chwastownik po wyposażeniu w dodatkowe elementy robocze, płozę nożową i tylny wał gładki, tworzy zestaw pielęgnacyjny. Zestaw pielęgnacyjny wyposażony w płozę umożliwia nacinanie darni i dokładne niwelowanie kretowisk podczas pielęgnacji użytków zielonych zaś podczas pielęgnacji pól po podorywkach umożliwia niwelację nierówności na powierzchni pola. Tylny wał gładki zestawu pielegnacyjnego wykorzystywany jest do przykrywania nasion traw lub poplonów wysiewnych rozsiewaczem tarczowym. Siewnik do poplonów może być zawieszony na przednim TUZ ciągnika. Produkowany typoszereg brony chwastownika obejmuje narzędzia wyposażone w 2, 4 lub 6 sekcji roboczych. Brony 4 i 6 sekcyjne są składane hydraulicznie do transportu. Niezależnie od ilości sekcji brona może być wyposażona w sekcje robocze o szerokości 1,5 m lub 1,2 m podwieszane wahliwie na ramie, wyposażone w zęby sprężynowe o różnej charakterystyce i podziałce.

Charakterystyka techniczna brony chwastownika

 

Lp.

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Dane

1

2

3

4

5

6

1. Symbol maszyny

-

P510

P510/1 / P510/2

P510/3 / P510/4

2. Liczba sekcji

-

2×1,5

4×1,2 / 4×1,5

6×1,2 / 6×1,5

3. Szerokość robocza

m

3

4,8 / 6

7,2 / 9

4. Wymiary gabarytowe dla brony z wałem
- szerokość

mm

3000

4840 / 6000

7240 / 9000

- długość

mm

2970

- wysokość transportowa

mm

1230

1710 / 1930

2940 / 3620

5. Wymiary gabarytowe dla brony
- szerokość

mm

2980

2550 / 2980

2550 / 2980

- długość

mm

2210 – 2300

- wysokość transportowa

mm

1230

1710 / 1930

2940 / 3620

6. Sekcja robocza
- typ zębów

-

sprężynowe: Ø7 lub Ø8 – podwójne, Ø9 – pojedyncze

- głębokość robocza

mm

do 50

- średnica zębów

mm

7 , 8 lub 9

- liczba rzędów zębów

szt.

6

- rozstaw rzędów zębów

mm

250

- rozstaw zębów Ø7 lub Ø8 w rzędzie

mm

150

- rozstaw zębów Ø9 w rzędzie

mm

300

- liczba zębów  Ø7 lub Ø8 w sekcji

szt.

1,5m-30 / 1,2m-24

- liczba zębów Ø9  w sekcji

szt.

1,5m-30 / 1,2m-24

- liczba zębów  Ø7 lub Ø8 w narzędziu

szt.

3m – 60

4,8m -96 / 6m-120

7,2m-144 / 9m-180

- liczba zębów  Ø9 w narzędziu

szt.

3m – 60

4,8m -96 / 6m-120

7,2m-144 / 9m-180

7. Masy
- brona z zębami  Ø7 lub Ø8

kg

3m – 270

4,8m – 535 / 6m – 640

7,2m – 760 / 9m – 895

- brona z zębami  Ø9

kg

3m – 265

4,8m – 520 / 6m – 620

7,2m – 740 / 9m – 865

- brona z zębami Ø7 lub Ø8 z wałem i płozą

kg

3m – 420

4,8m – 780 / 6m – 925

7,2m – 1130 / 9m – 136

8. Zapotrzebowanie mocy
- dla brony

KM

3m – 30

4,8m – 48 / 6m – 60

7,2m – 72 / 9m – 90

- dla brony z wałem i płozą

KM

3m – 36

4,8m – 58 / 6m – 72

7,2m – 87 / 9m – 108